Abisu legala / Aviso legal

Lege oharra

Ondorengo lege oharrak (hemendik aurrera, “Lege Ohar») Arabako Lautadako Merkataritza eta Ostalaritza Elkartea (Lautada Bizirik ACICSA)-k duen (Egoitza soziala: Senda Langarika Plaza, 4 Agurain  eta IFZ: G01114040) Interneteko asociacionacicsa.wordpress.com web orriaren (hemendik aurrera, “Web») erabilera erregulatzen du.

Legedia

Oro har Lautada Bizirik ACICSA eta beraien zerbitzu telematikoetako (webean euskaragai) erabiltzaileen arteko harremanak legegintza eta espainiar jurisdikzioaren menpe daude.

Aldeek beraiei dagozkien foruei uko egiten diote eta Arabako epaitegi eta auzitegien esku uzten dute kontratu honen baldintzen interpretazioaren inguruan sor daitezken eztabaidak/gatazkak.

Edukia eta erabilera

Erabiltzailea jakinaren gainen dago eta onartzen du webera sartzeak ez duela Lautada Bizirik ACICSA -rekin inongo harreman komertzialik suposatzen.

Webaren titularra ez da bertako partaideen aldetik bertan isuritzen diren iritzien jabe egiten. Empresak aurre abisu barik bere webean egokiak deritzon aldaketak egiteko eskubidea du. Honek empresari beraien edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu zein gehitzeko eskubidea ematen dio baita hauek beraien zerbitzarietan nola eta non agertzen diren erabakitzeko.

Jabetza intelektual eta industriala

Lautada Bizirik ACICSA–k du web orrialdeko ekuki, diseinu grafiko eta kodigoen jabetza intulektualen eskubideen titulartasuna. Beraz Lautada Bizirik ACICSA-n baimen idatzi bat egon ezean debekatuta dago webguneraren erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko, eraldaketa edo edukiekin egin daitekeen beste edozein jarduera, nahiz eta iturburuak aipatu. Enpresako web orrialdearen barne dauden izen komertzial, marka edo ikur bereizgarri guztiak haien jabeen jabetza dira eta legeak babesten ditu.

Loturak (Linkak)

Lautada Bizirik ACICSA-ko web-orrietako loturen (linken) presentziak informatzea du solik helburu eta inondik inora  haien iradokizun, gonbidapen edo gomendioa.

Konfidentzialtasuna eta Datu-Babesa

2016ko Apirilaren 27an RGPD-an ezarritakoaren arabera, Lautada Bizirik ACICSA–k erabiltzaileari jakinarazten dio Lautada Bizirik ACICSA-n aldetik izaera pertsonaleko datuen tratamendu automatizatu bat existitzen dela eta beraien erantzukizuna dela, erabiltzailearekin harremana mantendu eta kudatzeko helburuarekin baita informatze lanetarako.  Baldintza hauek onartzeko orduan, Lautada Bizirik ACICSA-k beraien zerbitzuen prestaziorako ezinbestekoak diren datu batzuk biltzea beharko du erabiltzailera aldetik.

Fitxategi eta formularioen erregistroa

Erregistroaren inprimakia betetzea nahitaezkoa da webgunean eskainitako zenbait zerbitzu erabili ahal izateko. Eskatutako datu pertsonalak ez erraztea edota datuen babes politika ez onartzeak, izaera pertsonaleko datuak eskatzen dituzten edozein promozioetan ezin harpidetu, erregistratu edo parte hartu supozaten du.

2016ko Apirilaren 27an RGPD-an ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizuegu erabiltzaile gisa erregistratu ondoren eskuratutako datu pertsonalak Lautada Bizirik ACICSA (Egoitza soziala: Senda Langarika, 4 Agurain eta IFZ: G01114040) jabetzako fitxategietara gehituko direla, ekainaren 11ko 1720/2007 Errege Dekretuak ezarritako segurtasun-neurriak implementatuta eukinik.

Emandako datuen Zehaztasun eta egiazkotasuna

Erabiltzailea da emondako datuen egiazkotasun eta zuzenketen erantzule bakarra, ez Lautada Bizirik ACICSA.Edozein kasutan, erabiltzaileek erantzuten behar dute erraztutako datuen doitasun, iraunaldi eta egiazkotasunaren aurrean eta behar bezala eguneratuta edukitzeko kopromesua hartu behar dute. Erabiltzaileak izena emateko imprimakia zein harpidetzan informazio guztia eta zuzena ematen duela hitzeman behar du.

Lautada Bizirik ACICSA ez da erantzule egiten beste iturri batek edo berak landu ez duen informazioetaz. Beraz ez du bere gain hartuko hauek erabiltzeak sortu ditzaken kalteak. Lautada Bizirik ACICSA-k bere web orrialdeko informazioa eguneratu, aldatu edota ezabatzeko eskubidea du baita haien bistaratzea mugatzeko edo debekatzeko. Lautada Bizirik ACICSA ez da, berak  kanpoko iturri baten izenean, emandako informazioaren akats, hutsegite edo omisioak erabiltzaileari sor ditzakioken kalte edo kalte-ordainen arduradun.

Cookiak

asociacionacicsa.wordpress.com webguneak ez du cookirik erabiltzen, hauek erabiltzailearen terminalean gordetako informazio fitxategi fisikok dira eta atarian zehar erabiltzailearen nabigazioa errazteko balio dute. Alan eta guzti, erabiltzaileak bere nabigatzailea konfiguratzeko aukera du fitxategi hauen instalazioa galarazi dezan.

Helburuak

Lautada Bizirik ACICSA-ren helburuak erabiltzailearekiko harremanak mantetzea eta kudeatzea dira, baita informazioa ematea.

Adingabekoak

Gure zerbitzuak zehazki adingabekoei zuzenduta badijoaz, datu pertsonalak biltzeko garaian Lautada Bizirik ACICSA-k guraso edo tutoreen adostasuna eskatuko du, baita datuen tratamendu automatizaturako.

Datuen lagapena hirugarren bati

Lautada Bizirik ACICSA-k ez dizkio lagatuko erabiltzaileen datuak hirugarren bati.

Mezuak igortzeko edo sarrera, zuzenketa, kentzea, muga, eramangarritasun eta oposizio eskubidea gauzatzeko ondorengo helbidea erabili daiteke asociacionacicsa.wordpress.com baita posta arrunta erabiliz Lautada Bizirik ACICSA, Ref. RGPD, en Senda Langarika, 4 Agurain  zuzenduta gutun bat bidali.

Eskubide hauek gauzatzeko beharrezkoa da Lautada Bizirik ACICSA-ri zure nortasun agiriaren edo legezko beste edozein dokumentu baten kopia bat bidaltzea zure nortasuna egiaztatzeko.

Segurtasun neurriak

Lautada Bizirik ACICSA-k legeak eskatzen dituen datu pertsonalen babes segurtasun mailak hartu ditu eta beraien esku dauden beste baliabide eta neurri tekniko osagarriak instalatzen saiatzen dira Lautada Bizirik ACICSA-ri emandako datu petsonalen galera, erabilera desegokia, aldaketa, baimen gabeko atzipen edota lapurreta sahiesteko. Bestalde sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan beraiekin zerikusirik ez duten interferentzia, ez-egite, eten, virus informatiko, matxura telefoniko  edo deskonexioen ondorioz kalte edo kalte-ordainen suertatuz gero ez da beraien erantzule egiten; ezta telefono linien edo datuak prozesatzeko zentroen gainkarga edo hutsen erruz sistema elektroniko honen erabileran suertatutako atzerapen edo blokeoetaz; ezta ere beraien kontroletik kanpo hirugarren batzuk legez kanpoko intromisioen ondorioz eragindako kalteez. Hala ere, erabiltzailea kontzientea izan behar da Interneteko segurtasun-neurriak ez direla menderaezinak.

Onarpena eta adostasuna 

Erabiltzaileak aitortzen du datu pertsonalen babesari buruzko baldintzetaz informatua izan dela eta Lautada Bizirik ACICSA-n aldetik haien tratamendu automatizatua onartzen eta baimentzen du idatzi honetan datu pertsonalen polikaren inguruan aipatzen diren helburuetarako. Webgunean emandako zenbait zerbitzuk baldintza bereziak eduki ahal dituzte datu pertsonalen babesari buruzko xedapen bereziak aurreikusita.

Aviso legal

El presente aviso legal (en adelante, el «Aviso Legal») regula el uso del servicio del portal de Internet asociacionacicsa.wordpress.com (en adelante, el «Web») de Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) con domicilio social en Plaza Senda Langarika, 4 Bajo 01200 Agurain (Álava) con CIF G01114040.

Legislación

Con carácter general las relaciones entre Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) con los usuarios/as de sus servicios telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Álava para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones contractuales.

Contenido y uso

El usuario/a queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA).

El titular del web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus colaboradores. La asociación se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.

Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA). Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las páginas web de la asociación son propiedad de sus dueños/as y están protegidos por ley.

Enlaces (Links)

La presencia de enlaces (links) en las páginas web de Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

Confidencialidad y Protección de Datos

A efecto de lo previsto en RGPD de 27 de abril de 2016, Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) informa al usuario/a de la existencia de un tratamiento automatizado de datos de carácter personal creado por y para Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) y bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con el usuario/a, así como las labores de información. En el momento de la aceptación de las presentes condiciones generales, Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) precisará del usuario/a la recogida de unos datos imprescindibles para la prestación de sus servicios.

Registro de ficheros y formularios

La cumplimentación del formulario de registro es obligatoria para acceder y disfrutar de determinados servicios ofrecidos en la web. El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o participar en cualquiera de las promociones en las que se soliciten datos carácter personal.

A efecto de lo previsto en RGPD de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de su registro como Usuario, serán incorporados a un fichero titularidad de Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) con C.I.F G01114040 y domicilio en Plaza Senda Langarika, 4 Bajo 01200 Agurain (Álava) teniendo implementadas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 11 de junio.

Exactitud y veracidad de los datos facilitados

El usuario/a es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios/as garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario/a acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción. Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.  Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información. Se exonera a Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario/a como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) siempre que proceda de fuentes ajenas a Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA).

Cookies

El sitio asociacionacicsa.wordpress.com no utiliza cookies, considerando tales ficheros físicos de información alojados en el propio terminal del usuario/a y sirven para facilitar la navegación del usuario/a por el portal. De todas formas, el usuario/a tiene la posibilidad de configurar el navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos.

Finalidades

Las finalidades de las Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) son el mantenimiento y gestión de la relación con el usuario/a, así como las labores de información.

Menores de edad

En el supuesto que algunos de nuestros servicios vayan dirigidos específicamente a menores de edad, Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) solicitará la conformidad de los padres, madres o tutores/as para la recogida de los datos personales o, en su caso, para el tratamiento automatizado de los datos.

Cesión de datos a terceros

Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) no realizará cesión de datos de los usuarios/as a terceros.

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición en la dirección de Internet a asociacionacicsa.wordpress.com o bien por correo ordinario dirigido a Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA), Ref. RGPD, en Plaza Senda Langarika, 4 bajo 01200 Agurain (Álava). Para ejercer dichos derechos es necesario que usted acredite su personalidad frente a Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. No obstante, la modificación o rectificación de sus datos de registro se podrá realizar en el propio site identificándose, previamente, con su usuario/a y contraseña.

Medidas de seguridad

Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y procuran instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA) no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA); de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el Centro de Procesos de Datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA). Ello, no obstante, el usuario/a debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Aceptación y consentimiento

El usuario/a declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA), en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales. Ciertos servicios prestados en el portal pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales.

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: